Improve j.d.o.o.

Izrada web stranice zastitanaradu-improve.hr

O korisniku

“Osnovana je lipnju 2018. godine, a ovlaštena je za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca koji ima do 49 uposlenih radnika i osposobljavanje radnika za rad na siguran način te za osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Obavljamo poslove zaštite na radu i zaštite od požara u više od 20 pravnih osoba i jedinica lokalne samouprave, a u suradnji s ovlaštenim pravnim osobama kao što su Energoatest d.o.o., A1 Control test d.o.o., Zaštitainspekt d.o.o., Kontrol biro d.o.o., Kontrol test d.o.o., Respect-ing d.o.o. i dr.”

O projektu

Korisnik
Improve j.d.o.o., Osijek

Vrsta radova
Izrada web stranice, unos materijala, tehničko održavanje i ažuriranje sadržaja

Godina izrade
2019.

Pogledajte web
https://www.zastitanaradu-improve.hr

Zatražite našu ponudu bez obaveze