Potporni zid

Izrada web stranice potporni-zid.com

O korisniku

“Program „Analiza stabilnosti i dimenzioniranje potpornih zidova“ jedan je u nizu programa koji se bavi potpornim zidovima ali je njegova prednost, u odnosu na druge, u cjelovitosti. Naime ulazni podaci obuhvaćaju sve moguće vrste i položaje opterećenja na zidove a zidovi mogu biti, od klasičnih potpornih do masivnih zidova. Osim toga, nakon upisa ulaznih podataka ispis dokumenta je praktično gotov projekt jer se kao rezultat proračuna dobiva: Analiza stabilnosti zida, nacrt armature, poprečni presjek zida,  iskaz armature, dijagram momenata savijanja i troškovnik.
Program je u potpunosti usklađen sa svim izmjenama (do kraja 2018. god) Eurokoda 2, Eurokoda 7 i Eurokoda 8 kao i Hrvatskoj normi HRN EN 1997-1:2012/NA.
U odnosu na druge programe, u ovom programu, po prvi puta u teoriji, uz pomoć posebnog algoritma, omogućena je analiza stabilnosti potpornog zida i u slučaju kada je kut nagiba pokosa iza zida veći od kuta unutrašnjeg trenja tla.”

O projektu

Korisnik
Potporni-zid.com, Zagreb

Vrsta radova
Izrada web stranice, unos materijala, tehničko održavanje

Godina izrade
2019.

Pogledajte web
https://www.potporni-zid.com/

Zatražite našu ponudu bez obaveze