Švenda građenje d.o.o.

Izrada web stranice svenda-gradjenje.hr

O korisniku

“Naša tvrtka osnovana je 2002. godine i na tržištu RH prisutna više od 15 godina.

Zapošljavamo inženjere građevinarstva i stručne građevinske radnike svih kvalifikacija i to zidare, tesare, betonirce, armirače, krovopokrivače, fasadere.

Naši su djelatnici majstori sa dugogodišnjim iskustvom u raznim graditeljskim zahvatima adaptacija, rekonstrukcija, specijalnih sanacija starih objekata i poslovima novogradnje i visokogradnje.

Posjedujemo svu potrebnu profesionalnu građevinsku opremu i mehanizaciju za izvođenje raznih građevinskih radova visokogradnje
(fasadna H i cijevna skela, konzolne dizalice, gradilišni kranovi, zidne oplate, stropne oplate, metalni podupirači šteheri, vibro nabijači, kamioni kiperi, mini bager).”

O projektu

Korisnik
Švenda građenje d.o.o., Koprivnica

Vrsta radova
Izrada web stranice, unos materijala, tehničko održavanje i ažuriranje sadržaja

Godina izrade
2018.

Pogledajte web
https://www.svenda-gradjenje.hr

Zatražite našu ponudu bez obaveze