Tercet Tomašić

Izrada web stranice tomasic.com.hr

O korisniku

“Hrvoje Tomašić rođen je 1986. godine u Zagrebu. Diplomirao je medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i violinu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Kao violinist od 1996-2006. dobitnik je mnogih državnih i međunarodnih nagrada. Nastupao je kao solist, komorni glazbenik, te s orkestrom. Bio je jedan od osnivača i prva violina Zagrebačkog kvarteta mladih, s kojim je bilježio brojne uspjehe.Nastupao je na brojnim recitalima, smotrama, solo, u kvintetu, kvartetu i kao solist s orkestrom. Usavršavao se na seminarima u Hrvatskoj( Strings Only! – Zadar, Opatija) i inozemstvu (Austrija – Semmering-Reichenau, Njemačka – Hammelburg, Italija – Monfalcone) kod prof. Sorokowa, Grigorjana, Meuniea, Devicha, Kellera, Mezö, Ksezowietz, Schuhmayer, Muck, Höbarth, Kluson i dr. S majkom i sestrom nastupa u tercetu Tomašić s kojim bilježi nastupe i uspjehe u domovini.”

O projektu

Korisnik
Tercet Tomašić, Zadar

Vrsta radova
Izrada web stranice, unos materijala, tehničko održavanje i ažuriranje sadržaja

Godina izrade
2017.

Pogledajte web
https://www.tomasic.com.hr

Zatražite našu ponudu bez obaveze