Work solutions d.o.o.

Izrada web stranice worksolutions.hr

O korisniku

“Agencija za zapošljavanje Work solutions d.o.o. se bavi posredovanjem pri zapošljavanju inozemnih radnika u Republici Hrvatskoj, a primarno iz Bangladeša.

Work solutions d.o.o. ima pristup širokom spektru radnika iz različitih sektora s naglaskom na:
građevinske radnike – tesari, zidari, armirači, električari
radnike u skladištima
radnike u turizmu I hotelijerstvu
pomoćne radnike u drvnoj i tekstilnoj industriji
radnici u turizmu i hotelijerstvu
računalni programeri, web programeri, web designeri
NKV i pomoćni radnici u ostalim industrijama.”

O projektu

Korisnik
Work solutions d.o.o., Split

Vrsta radova
Izrada web stranice, unos materijala, tehničko održavanje i ažuriranje sadržaja

Godina izrade
2020.

Pogledajte web
https://www.worksolutions.hr

Zatražite našu ponudu bez obaveze